Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank ngay hôm nay!

PGDL An Phú - Phó Giám đốc phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp

Chi nhánh

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Phó Giám đốc
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 4 - 20 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Nghiệp vụ Bất động sản, Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/05/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện chức năng kinh doanh mảng KHDN tại Đơn vị

 • Nhận giao chỉ tiêu kinh doanh KHDN và triển khai việc lập kế hoạch thực hiện theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động KHDN theo kế hoạch kinh doanh được giao nhằm đạt được các mục tiêu đã đề rariển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh được phê duyệt/ đăng ký nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra.

2. Hỗ trợ Giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh về KHDNTham gia tổ chức triển khai hiệu quả, an toàn việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên hệ thống kênh giao dịch với các đối tác hợp tác với Ngân hàng.

 • Tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp thị khách hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ KHDN (cấp tín dụng, huy động, bảo hiểm, ngân hàng số,…) của Ngân hàng trong phạm vi hoạt động theo quy định của Pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc chi nhánh.
 • Kiểm soát, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ, quy trình kiểm tra, giám sát và xử lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh KHDN của chi nhánh theo quy định của Ngân hàng và pháp luật.
 • Phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan tại Hội sở thực hiện chức năng phát triển KHDN.
 • Tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu các chương trình hoạt động, kinh doanh KHDN theo chỉ đạo của Hội sở.
 • Tham gia đóng góp ý kiến và tham mưu về các vấn đề cơ chế, chính sách chung về KHDN hoặc đề xuất các giải pháp phát triển kinh doanh KHDN trên địa bàn.
 • Tổ chức triển khai công tác xử lý nợ đối với KHDN.
 • Kiểm soát, ký phê duyệt các tờ trình, đề xuất, hồ sơ nghiệp vụ, văn bản hành chính trong phạm vi thẩm quyền được Giám đốc chi nhánh phân công, ủy quyền về mảng KHDN.

3. Hỗ trợ Giám đốc, trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ KHDN tại chi nhánh

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, tình hình dân cư tại địa bàn quản lý để phục vụ cho việc xác định nhóm KHDN tiềm năng, đề xuất triển khai các phương pháp tiếp xúc khách hàng, ...
 • Chủ động đề xuất, tổ chức lập, trình phê duyệt và triển khai các kế hoạch kinh doanh và hoạt động marketing để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ KHDN trên địa bàn.
 • Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, động thái của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn để kịp thời có hành động, đối sách phù hợp hoặc thông tin, báo cáo Giám đốc chi nhánh có ý kiến đề xuất với Hội sở nhằm điều chỉnh phù hợp các chính sách, cơ chế về KHDN của Ngân hàng.
 • Tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia việc tìm kiếm, mở rộng và phát triển KHDN sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.
 • Tổ chức thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ KHDN (cấp tín dụng, huy động, thanh toán, bảo hiểm, ngân hàng số,…) trực tiếp tới các khách hàng theo quy định.
 • Quản lý, kiểm soát công việc, các tờ trình, đề xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ KHDN (tờ trình tín dụng, đề xuất, các hồ sơ, chứng từ, hợp đồng liên quan) của Phòng KHDN theo ủy quyền, phân công của Giám đốc chi nhánh.
 • Kiểm soát, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, chính xác và tuân thủ của các hồ sơ, tờ trình, đề xuất thuộc mảng KHDN trước khi triển khai thực hiện hoặc trình Giám đốc chi nhánh/Giám đốc vùng phê duyệt.
 • Trực tiếp quản lý, kiểm soát các hoạt động thuộc nghiệp vụ cấp tín dụng cho KHDN (cho vay, quản lý tín dụng) tại chi nhánh đảm bảo an toàn hiệu quả, tuân thủ quy định của Ngân hàng và pháp luật.
 • Giám sát, theo dõi và kiểm soát việc cập nhật danh mục khách hàng, tình hình, hiện trạng KHDN từng thời kỳ theo quy định.
 • Quản lý, theo dõi, giám sát và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý sau cho vay, thu hồi nợ, quản lý tài sản bảo đảm của KHDN theo quy định.
 • Quản lý, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc trong việc phối hợp với các bộ phận liên quan tại Hội sở để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ kịp thời, an toàn đến các KHDN tại chi nhánh.
 • Định kỳ tổ chức việc phân tích, đánh giá, kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện kinh doanh, danh mục khách hàng, cơ cấu tình hình dư nợ tín dụng để đảm bảo an toàn hiệu quả kinh doanh.
 • Kiểm soát và ký duyệt theo ủy quyền, phân công của Giám đốc chi nhánh/Giám đốc vung các giao dịch, hồ sơ, tờ trình...liên quan đến hoạt động cấp tín dụng KHDN phát sinh tại chi nhánh và các báo cáo liên quan theo quy định.
 • Quản lý, thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ; công tác báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng và pháp luật.
 • Kiểm soát, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh KHDN tại chi nhánh.
 • Giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến KHDN theo ủy quyền, phân công của Giám đốc chi nhánh/Giám đốc vùng và quy định của Ngân hàng.

4. Hỗ trợ Giám đốc chi nhánh quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ cung cấp cho KHDN

 • Cập nhật và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về chất lượng dịch vụ mảng KHDN.
 • Chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo, tăng cường chất lượng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh, quan hệ với KHDN và phối hợp trong nội bộ đơn vị.
 • Chỉ đạo nghiên cứu, triển khai áp dụng các sáng kiến, biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ của Phòng KHDN và các bộ phận khác thuộc chi nhánh.
 • Tổ chức việc xử lý các khiếu nại, giải đáp các thắc mắc của KHDN, xử lý các rủi ro liên quan.
 • Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của phòng KHDN.

5. Quản lý và phát triển nhân viên thuộc Phòng KHDN

 • Quản lý, tổ chức phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên thuộc Phòng KHDN.
 • Quản lý, tổ chức đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp đối với CBNV tại Phòng KHDN.
 • Trực tiếp quản lý, tổ chức việc đào tạo, phát triển nhân viên tại Phòng KHDN và các bộ phận được giao quản lý khác (nếu có).
 • Tổ chức đào tạo, phổ biến và phát huy các nguyên tắc, chuẩn mực và nền tảng văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng trong nội bộ Phòng KHDN và chi nhánh.
 • Hướng dẫn và phát triển các cấp quản lý (trưởng/phó trưởng phòng thuộc quyền giám sát) để nâng cao các kỹ năng và phát triển tiềm năng lãnh đạo của họ.
 • Cập nhật, chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn CBNV thực hiện các văn bản nội bộ liên quan đến mảng KHDN.
 • Tham gia tìm kiếm, đề xuất các nhân sự có năng lực và tham gia công tác tuyển dụng nhân sự theo quy định và phân công của Giám đốc chi nhánh/Giám đốc vùng.
 • Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý nhân sự và lên kế hoạch vị trí kế nhiệm tại chi nhánh theo quy định.

6.Công việc khác

 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ.
 • Hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong các công tác đối ngoại, duy trì các mối quan hệ đối tác, quan hệ xã hội trên địa bàn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc vùng.

Yêu Cầu Công Việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp.
  Các chuyên ngành thuộc Khối ngành Kinh tế có liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản lý tại ngân hàng trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh / PGD trong hệ thống ngân hàng; Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm cụ thể về hoạt động cấp tín dụng / thẩm định KHDN.
 • Kiến thức: Có kiến thức tổng thể về các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng trong đó am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ: cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán, thẻ, bảo hiểm,… cho KHDN; Am hiểu các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ KHDN trong Ngân hàng; phương pháp, chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ KHDN; Am hiểu về tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh trong nước; Am hiểu quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động của NHTM; Nắm rõ nguyên lý hoạt động của NHTM.
 • Kỹ năng: Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh; Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đưa ra dự báo; Tầm nhìn dài hạn và khả năng dự báo xu hướng thị trường tương lai đối với dịch vụ khách hàng; Kỹ năng nhận định rủi ro hoạt động tài chính của Ngân hàng trong từng thời kỳ; Kỹ năng giao tiếp, gây ảnh hưởng, đàm phán tốt; Kỹ năng tạo lập quan hệ tốt với nội bộ và quan hệ với bên ngoài; Kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý và kiểm soát nguồn lực; Khả năng dẫn dắt, đào tạo và truyền cảm hứng cho CBNV, đội nhóm.

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: PGDL An Phú - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên 
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề email như sau: PGDL An Phú - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên 

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.
 • LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
 • Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại, thi nghiệp vụ,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng chúng tôi

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến LPBank thông qua:

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Khác

Kết nối với LPBank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.