Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank ngay hôm nay!

THỎA THUẬN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng việc nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc tham gia phỏng vấn, làm việc tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (“LPBank”), Ứng viên/Người lao động xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và tự nguyện đồng ý với việc LPBank và các bên có liên quan khác xử lý dữ liệu cá nhân của Ứng viên/Người lao động.

 1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Là toàn bộ các dữ liệu cá nhân Tôi mà LPBank có được do: (i) Tôi chia sẻ, cung cấp cho LPBank và/hoặc Bên thứ ba theo ủy thác/ủy nhiệm của LPBank và (ii) LPBank có thể thu thập được từ các bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn ở chủ lao động cũ, người tham chiếu/đồng nghiệp cũ, cơ quan sàng lọc việc làm, nhà tuyển dụng, Mạng xã hội, Website, …)

 1. Các dữ liệu cơ bản gồm:
 • Họ tên, giấy tờ tùy thân, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, mối quan hệ gia đình, email....
 • Lý lịch, CV, thư giới thiệu, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, giấy phép và chứng chỉ chuyên môn, kỹ năng và trình độ công việc;
 • Thông tin về thu nhập, mức lương, thưởng; các thông tin tham chiếu, phản hồi từ chủ lao động, người tham chiếu khác và các thông tin nhận được từ quy trình tuyển dụng;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Và bất kỳ thông tin bổ sung nào được cung cấp, tiết lộ, LPBank thu thập/tiếp cận được trong quá trình tuyển dụng.
 1. Các dữ liệu nhạy cảm gồm:
 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Tôi đồng ý tất cả dữ liệu cá nhân của tôi sẽ được LPBank sử dụng và xử lý vào các mục đích tuyển dụng của LPBank và/hoặc mục đích quản lý kinh doanh và nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tuyển dụng: (i) Tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và liên hệ với ứng viên nhằm: Tìm kiếm ứng viên có những kĩ năng, kinh nghiệm phù hợp cho các vị trí công việc tại LPBank; (ii) Lưu trữ hồ sơ nhằm: Xây dựng và quản lý kho/tệp ứng viên tiềm năng cho mục đích tuyển dụng tại các thời điểm khác nhau của Công ty.
 • Quản lý kinh doanh và nhân sự: (i) Xây dựng, đánh giá kỹ năng/năng lực và quản lý hồ sơ nhân sự theo quy định của LPBank; (ii) Chia sẻ thông tin người lao động cho bên thứ ba (các Cơ quan Quản lý Nhà nước, nhà tuyển dụng….) với các mục đích theo quy định của LPBank và pháp luật; (iii) Thu thập dấu vân tay, hình ảnh và các đặc điểm cá nhân khác theo quy định của LPBank nhằm mục đích chấm công xác nhận thời gian làm việc, quản lý nhân sự; (iv) Các mục đích khác liên quan tới các chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo quy định (nếu có).

(Sau đây gọi là “Các Mục đích”)

 1. Cách thức lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân

Mọi dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của LPBank mà chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có thể truy cập và sử dụng cho Các Mục đích trong Thông báo này. Dữ liệu cá nhân sẽ được LPBank lưu trữ và xử lý tổng thể hoặc từng phần ở Việt Nam và/hoặc chuyển ra nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật.

 1. Xác nhận đồng ý và cam kết về việc xử lý dữ liệu cá nhân
 1. Đã được LPBank thông báo và đồng ý cho LPBank Xử lý dữ liệu cá nhân, trong mọi trường hợp Ứng viên/Người lao động luôn duy trì sự đồng ý này. Mọi hành vi của Ứng viên/Người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động nhằm mục đích rút lại sự đồng ý (nếu có) cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của Xử lý dữ liệu cá nhân đã được Ứng viên/Người lao động đồng ý theo Thông báo này. Trong trường hợp này, LPBank được áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của LPBank phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc các cam kết/thỏa thuận của Ứng viên/Người lao động với LPBank;
 2. Thông báo, cập nhật cho LPBank mọi thay đổi liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Ứng viên/Người lao động và đồng ý LPBank được toàn quyền cập nhật, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân theo thông báo thay đổi mà Ứng viên/Người lao động đã cung cấp;
 3. Mọi Dữ liệu cá nhân của Ứng viên/Người lao động cung cấp, LPBank được quyền quản lý, lưu giữ theo cách thức và thời hạn mà LPBank cho là phù hợp để phục vụ Các Mục đích tại Thông báo này.

Khi Ứng viên ứng tuyển cho một vị trí và vị trí đó đã tìm được người phù hợp, chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ dữ liệu của Ứng viên để cho các đợt tuyển dụng tiếp theo nếu Ứng viên có các tiêu chí phù hợp. Dữ liệu sẽ được lập tức xóa bỏ khi dữ liệu không còn cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc Người lao động rút lại sự đồng ý; yêu cầu xem, chỉnh sửa, xóa Dữ liệu cá nhân dẫn đến hệ quả các nghĩa vụ mà Người lao động phải đáp ứng khi làm việc tại LPBank, được quy định cụ thể tại các Hợp đồng/Thỏa thuận/Cam kết/Văn bản đã giao kết không còn phù hợp/ảnh hưởng đến quyền lợi LPBank theo đánh giá của LPBank, Người lao động đồng ý việc LPBank được quyền chủ động thực hiện các cách thức sau mà không có bất kỳ phản đối nào: (i) Chấm dứt hiệu lực các Hợp đồng/Thỏa Thuận/Cam kết/Văn bản đã giao kết với Người lao động mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, (ii) yêu cầu Người lao động rút lại, chỉnh sửa yêu cầu.

 1. Ứng viên/Người lao động không tự ý đề xuất xem, chỉnh sửa hay xóa trong bất cứ trường hợp nào, ngoại trừ được LPBank đồng ý. Trường hợp này, LPBank được miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến yêu cầu xem, chỉnh sửa, xóa Dữ liệu cá nhân này của Ứng viên/Người lao động;
 2. Miễn trừ cho LPBank mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của LPBank.
 1. Liên hệ với LPBank

Nếu Ứng viên/Người lao động có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu liên quan hoặc khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Thông báo này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Nhân sự của LPBank qua thư điện tử: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn.

Kết nối với LPBank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.