Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng Chính sách & Đánh giá chất lượng - Khối Phê duyệt Tín dụng

HO

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 4 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Real Estate, Insurance, Sales / Business Development, Law / Legal Services, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Vị trí Trưởng phòng Chính sách & Đánh giá chất lượng:

a) Vai trò: 

-  Lập/xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch công việc và tổ chức các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ Phòng Chính sách & ĐGCL

-  Quản lý, kiểm soát cấp phòng đối với hoạt động xây dựng chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng và thẩm định TSBĐ

-  Quản lý, kiểm soát cấp phòng đối với hoạt động đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và chất lượng thẩm định tín dụng.

-  Tham mưu, tư vấn, giúp việc cho ban lãnh đạo ngân hàng về các chính sách tín dụng, hạn mức phán quyết đối với nghiệp vụ thẩm định cấp tín dụng và thẩm định TSBĐ.

b) Nhiệm vụ trọng tâm:

Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt công việc và tổ chức các hoạt đọng thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng CS&ĐGCL;

-   Lập kế hoạch, điều hành và tổ chức hoạt động chung của Phòng một cách khoa học, có hiệu quả.

-   Quản lý, kiểm soát kế hoạch công việc của Phòng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng và định hướng của Ngân hàng theo từng thời kỳ

-   Xây dựng, định hướng hoạt động cho các Bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của Phòng.

Quản lý và tổ chức công việc theo mảng Chính sách tín dụng

-   Nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi chính sách, quy chế, quy định quy trình,hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến cấp tín dụng/ thẩm định TSBĐ

-   Phối hợp với các Khối nghiệp vụ cho ý kiến, góp ý nghiệp vụ và phối hợp làm việc với các Khối/văn phòng/TT/ĐVKD đối với các quy trình, quy định, hướng dẫn…theo chức năng nhiệm vụ Phòng;

-   Tham gia xây dựng các dự án xây dựng phần mềm liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng.

-   Tổ chức thực hiện công tác giải đáp các vướng mắc cho ĐVKD,các đơn vị liên quan trong việc thực hiện cơ chế, chế độ,chính sách tín dụng theo đúng quy định của ngân hàng.

-   Thực hiện vai trò tham mưu đối với ban lãnh đạo trong việc quản trị hệ thống liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng.

Quản lý và tổ chức công việc theo mảng Đánh giá chất lượng Thẩm định TSBĐ và thẩm định tín dụng.

-   Quản lý và tổ chức thực hiện, công tác chọn mẫu và đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng.

-   Thực hiện kiểm soát công tác đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng đảm bảo tính tuân thủ theo các quy định nội bộ.

-   Thực hiện báo cáo/đề xuất cho ban lãnh đạo các vấn đề phát sinh liên quan đến kết quả đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng và đề xuất khuyến nghị hỗ trợ công tác quản trị hệ thống.

-   Xây dựng các công cụ,tiêu chí đo lường, đánh giá chất lượng.

2. Vị trí Phó Trưởng phòng Chính sách & Đánh giá chất lượng:

a) Vai trò:

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động của Phòng Chính sách & ĐGCL theo sự phân công của Trưởng phòng và Cấp quản lý Khối đảm bảo tính hiệu quả, an toàn và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

b) Nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng

-  Đề xuất, xây dựng định hướng, mục tiêu liên quan đến mảng công việc được giao đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng và định hướng của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

-  Phân tích, đánh giá tình hình triển khai các công việc được giao và các công việc phát sinh thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.

-  Đề xuất nâng cao chất lượng của các mảng công việc được giao thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng;

-  Kiểm soát và góp ýphản hồi các khó khăn vướng mắc phát sinh trên hệ thống có liên quan.

Quản lý và kiểm soát công việc theo mảng Chính sách tín dụng

-  Nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi chính sách, quy chế, quy định quy trình, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến cấp tín dụng/ thẩm định TSBĐ

-  Phối hợp với các Khối nghiệp vụ cho ý kiến, góp ý nghiệp vụ và phối hợp làm việc với các Khối/văn phòng/TT/ĐVKD đối với các quy trình, quy địnhh, hướng dẫn…theo chức năng nhiệm vụ Phòng;

-  Tham gia xây dựng các dự án xây dựng phần mềm liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng.

-  Tổ chức thực hiện công tác giải đáp các vướng mắc cho ĐVKD, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện cơ chế, chế độ, chính sách tín dụng theo đúng quy định của ngân hàng.

Quản lý và kiểm soát công việc theo mảng Đánh giá chất lượng Thẩm định TSBĐ và thẩm định tín dụng.

-  Tổ chức thực hiện, công tác chọn mẫu và đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng.

-  Thực hiện kiểm soát công tác đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng.

-  Báo cáo/Tham mưu cho lãnh đạo các cấp các vấn đề phát sinh liên quan đến kết quả đánh giá chất lượng định giá TSBĐ và thẩm định tín dụng và đề xuất khuyến nghị về cải thiện hệ thống.

-  Xây dựng các công cụ, tiêu chí đo lường, đánh giá chất lượng.Job Requirement

1. Đào tạo

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng trong và ngoài nước, bằng khá giỏi

- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, kiểm toán…

- Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh

2. Kiến thức

- Kiến thức chung: Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về kinh tế, tài chính, luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Kiến thức chuyên môn: 

a) Đối với vị trí Trưởng phòng:

Am hiểu kiến thức vĩ mô, chính sách tín dụng và phân tích, đánh giá trong nghiệp vụ tín dụng.

Am hiểu các văn bản pháp luật và văn bản của NHNN liên quan đến các hoạt động cấp tín dụng.

Am hiểu hệ thống phần mềm trong hoạt động của Ngân hàng.

b) Đối với vị trí Phó Trưởng phòng:

Am hiểu việc phân tích, đánh giá tình hình Kinh tế Vĩ mô và Tài chính Ngân hàng

Am hiểu các văn bản pháp luật và quy định của NHNN liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng

Am hiểu về các chính sách tín dụng
Am hiểu hệ thống phần mềm giao dịch của Ngân hàng.

3. Kinh nghiệm

a) Đối với vị trí Trưởng phòng:

- Kinh nghiệm quản lý:
Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan trong đó ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý cấp Phòng.

- Kinh nghiệm chuyên môn:

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó 03 năm kinh nghiệm trực tiếp về lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ tại phòng.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách tín dụng/TSBĐ và/hoặc đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng/TSBĐ.

b) Đối với vị trí Phó Trưởng phòng:

- Kinh nghiệm quản lý:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

- Kinh nghiệm chuyên môn:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó ít nhất 02 năm kinh nghiệm trực tiếp về lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ tại phòng.
4. Kỹ năng

-   Có khả năng giao tiếp, thuyết phục,đàm phán

-   Có khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng đào tạo.

-   Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức,quản lý công việc.

-   Có kỹ năng thuyết trình,

-   Có tư duy logic chặt chẽ,có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng quản trị và phân tích số liệu.

-   Microsoft Word: Nâng cao

-   Microsoft Excel: Nâng cao

5. Yêu cầu khác:

-   Chuyên nghiệp, đề cao sự tuân thủ;

-   Tính cam kết và khả năng gắn bó với Ngân hàng cao;

-   Trung thực, năng động, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;

-   Hòa đồng, thân thiện trong quan hệ với đồng nghiệp và tích cực xây dựng môi trường làm việc

-   Có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao

People also viewed

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.