Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Trưởng Bộ phận Sản phẩm Tài khoản và Thanh toán - Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân

HO

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Insurance, Sales / Business Development, Securities, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Human Resources, Banking, Risk Division, Executive management, Finance / Investment, Event
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, chỉnh sửa sản phẩm tài khoản và thanh toán dành cho KHCN phù hợp với định hướng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

 • Nghiên cứu, khảo sát xây dựng các sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN của Ngân hàng.
 • Kiểm soát/tham gia nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, quản trị, chỉnh sửa các Sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN.
 • Kiểm soát việc xây dựng, sửa đổi các sản phẩm/cơ chế đặc thù.
 • Rà soát, đánh giá sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN do Khối xây dựng.

- Xây dựng, Thẩm định, Kiểm soát quá trình Xây dựng, chỉnh sửa Quy chế, Quy trình nghiệp vụ tài khoản và thanh toán KHCN.

 • Đề xuất thiết kế, sửa đổi các văn bản định chế, quy chế, quy định văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ tài khoản và thanh toán KHCN.
 • Thẩm định, Kiểm soát quá trình Xây dựng, chỉnh sửa Quy chế, Quy trình nghiệp vụ tài khoản và thanh toán KHCN do các Đơn vị khác thực hiện.
 • Rà soát, cập nhật các văn bản chính sách/quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ tài khoản và thanh toán để kịp thời điều chỉnh.

- Xây dựng hệ thống báo cáo sản phẩm, dịch vụ tài khoản và thanh toán trên hệ thống Corebanking

- Kiểm soát, phối hợp với Khối Công nghệ thông tin tích hợp sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN do Khối xây dựng trên hệ thống Corebanking.

- Đào tạo nội bộ, hệ thống các sản phẩm tài khoản và thanh toán KHCN trên toàn hệ thống.

- Quản lý nhân viên, công việc của Ban theo sự phân công của Lãnh đạo phòng:

 • Xây dựng kế hoạch, giám sát và hướng dẫn chuyên viên trong Bộ phận thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận.
 • Trực tiếp thực hiện báo cáo/kiểm soát báo cáo của nhân viên cấp dưới liên quan đến ngiệm vụ của Bộ phận.
 • Phân công công việc và đánh giá nhân viên thuộc Bộ phận.
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nhân viên thuộc Bộ phận.

- Các hoạt động khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Job Requirement

1. Trình độ

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế.

- Ngoại ngữ: Trình độ B.

2. Kiến thức

- Có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, về hoạt động ngân hàng Thương mại.

- Các quy trình, quy định của Pháp luật và Ngân hàng về hoạt động huy động vốn.

- Am hiểu về hoạt động huy động và cho vay tại Đơn vị kinh doanh.

- Kỹ năng tổng hợp thông tin và phân tích tài chính tốt.

3. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý Phòng khách hàng cá nhân/Phòng kế toán giao dịch hoặc Phòng Phát triển sản phẩm.

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm chuyên viên thiết kế sản phẩm huy động, dịch vụ KHCN.

4. Các yêu cầu khác.

- Tư duy, sáng tạo.

- Kỹ năng trình bày văn bản, thuyết trình, làm việc nhóm.

- Trung thực, tin cậy, có trách nhiệm. 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp.

-  Tin học văn phòng thành thạo.

- Nhiệt tình, thân thiện, linh hoạt, có trách nhiêm trong công việc.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel của Ngân hàng.
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối KHCN - Vị trí ứng tuyển​​ - Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề thư như sau:  
 • HO - Khối KHCN - Vị trí ứng tuyển​​ - Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
 • Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn.   
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.