Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Trưởng bộ phận - Phòng Tự động hóa và Cá nhân hóa - Trung tâm Số hóa và Tự động hóa - Văn phòng Chuyển đổi - HO

HO

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham gia tư vấn, đánh giá và triển khai các dự án/sáng kiến liên quan đến tự động hóa và cá nhân hóa, đặc biệt là các công việc liên quan đến số hóa quy trình, các công cụ hỗ trợ vận hành và phát triển kinh doanh, phân tích dữ liệu;
 • Chủ động nghiên cứu hoặc tiếp nhận kết quả Nghiên cứu, nền tảng đã triển khai từ các dự án liên quan đến tự động hóa và cá nhân hóa, tham gia vào việc triển khai các Nghiên cứu để áp dụng triển khai mở rộng toàn hàng;
 • Phối hợp với các Khối nghiệp vụ/ĐVKD và đơn vị liên quan xây dựng hệ thống đánh giá mức độ Áp dụng công nghệ mới, tự động hóa, triển khai use cases liên quan, mức độ thực hiện công việc (KPI/OKR), mức độ cam kết chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành đã đặt ra của các Đơn vị tham gia triển khai, định kỳ tổng hợp, đánh giá theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.
 • Chịu trách nhiệm triển khai thiết kế mới/cải tiến các quy trình hiện tại để đưa ra quy trình mới đảm bảo được các yêu cầu về hiệu quả/chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang lai lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng thiết kế quy trình chi tiết và triển khai trên các hệ thống công nghệ, đánh giá kết quả triển khai đảm bảo hiệu quả như thiết kế ban đầu đề ra.
 • Đầu mối nghiên cứu, đề xuất các công cụ đo lường tự động, hệ thống đánh giá việc áp dụng công nghệ mới trong hoạt động của các Đơn vị trên toàn hàng;
 • Đầu mối tổ chức, phối hợp với các bộ phận Phân tích nghiệp vụ, Phòng Số hóa quy trình và các đơn vị kinh doanh, các đối tác để xác định, thiết kế và chi tiết các khía cạnh kỹ thuật và tính khả thi của các giải pháp được đề xuất, tận dụng các công nghệ tự động hóa như Tự động hóa dùng Robot (RPA), công cụ theo dõi hoạt động kinh doanh (BAM), cải thiện quy trình bằng các tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ hiện có, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, gia tăng lợi thế cạnh tranh;
 • Lập kế hoạch công việc được phân giao và phân công, giám sát các thành viên mình quản lý.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Trưởng Phòng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp như quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng, Công nghệ, kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của vai trò, Trung cấp bậc 3 theo khung yêu cầu của Ngân hàng
 • Có 03 năm trong công tác lĩnh vực ngân hàng hoặc công tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tự động hóa, số hóa trong bank
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và quy trình.
 • Khả năng lãnh đạo, kỹ năng điều hành công việc nhóm;
 • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, định hướng đám đông;
 • Khả năng hoạch định công việc; chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.