Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

Khối Khách hàng Cá nhân - Phó Giám đốc Khối KHCN phụ trách Văn phòng Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Vùng - TP Hồ Chí Minh (Khối KHCN)

HO

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Real Estate, Insurance, Sales / Business Development, Securities, Customer Service, Education /Training, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Executive management, Finance / Investment, Event
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Điều hành và quản lý trực tiếp chức năng hoạt động của Khối KHCN tại VP Miền Nam, cụ thể:

a)  Tham mưu cho Giám đốc Khối KHCN trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường và tổ chức hoạch định chiến lược kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, bảo hiểm dành cho KHCN do Khối KHCN phụ trách phù hợp với đặc thù thị trường khu vực TP HCM, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ (gọi tắt là khu vực Miền Nam), và khẩu vị rủi ro và định hướng kinh doanh của Ngân hàng.

b)  Chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy bán sản phẩm phi tín dụng cho KHCN Priority khu vực miền Nam và kiểm soát tình hình giám sát thực hiện các giải pháp thúc đẩy của phòng Priority thuộc Trung tâm thúc đẩy bán.

c)  Kiểm soát các nội dung liên quan phát triển hợp tác kinh doanh với các đối tác tại khu vực miền Nam.

d)  Chỉ đạo phối hợp xây dựng các sản phẩm, giải pháp, chương trình thúc đẩy bán hàng theo định hướng của Ngân hàng trong từng thời kỳ và hỗ trợ các ĐVKD nâng cao năng suất bán hàng đối với KHCN Priority.

e)  Tham mưu cho các cấp thẩm quyền trong việc phê duyệt lãi suất, phí đối với KHCN Priority theo đề xuất của ĐVKD tại khu vực miền Nam.

f)  Kiểm soát báo cáo đánh giá hiệu quả triển khai kinh doanh đối với từng mảng nghiệp vụ, chương trình triển khai tại từng ĐVKD tại khu vực miền Nam.

      2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh line KHCN (bao gồm toàn bộ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm) của các ĐVKD khu vực HCM, cụ thể:

g)  Hoạch định chiến lược kinh doanh tổng thể của khu vực HCM.

h)  Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm/03 năm của khu vực HCM theo định hướng chiến lược của Ngân hàng và phù hợp với đặc thù của khu vực HCM.

i)   Phụ trách kinh doanh trực tiếp và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh đối với toàn bộ các sản phẩm tài khoản, thanh toán, tín dụng, huy động và đầu tư, chuyển tiền quốc tế, kiều hối, bảo hiểm,… dành cho KHCN (bao gồm KHCN Mass, KHCN Priority) tới các ĐVKD thuộc khu vực HCM.

j)   Giám sát tình hình triển khai kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và trực tiếp chỉ đạo, thúc đẩy các ĐVKD tại khu vực HCM để đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh KHCN.

k)  Hỗ trợ các ĐVKD tại khu vực HCM trong các hoạt động kinh doanh thông qua việc:

- Tiếp cận, chăm sóc và duy trì, phát triển mối quan hệ với các khách hàng/nhóm khách hàng đặc thù.

-  Giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh nội bộ của khu vực HCM trong trường hợp không thống nhất ý kiến.

-   Xây dựng và duy trì, phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương.

l)   Phối hợp với Khối QLNNL và các Bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch nhân sự tổng thể bao gồm: kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại các ĐVKD tại khu vực HCM để đảm bảo đáp ứng kế hoạch kinh doanh được phân giao trong từng thời kỳ.

m)   Định kỳ/đột xuất yêu cầu các Phòng/Trung tâm phụ trách các mảng kinh doanh chuyên biệt tại Khối KHCN gửi các báo cáo phân tích kết quả kinh doanh của các ĐVKD, trên cơ sở đánh giá thực trạng kinh doanh của các ĐVKD, phối hợp với các Phòng/Trung tâm này đưa ra các giải pháp kịp thời thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của khu vực HCM.

n)  Trên cơ sở thông tin khảo sát tại các TCTD khác và đánh giá tiềm năng, đặc thù của khu vực HCM, trực tiếp đề xuất và phối hợp với các Phòng/Trung tâm phụ trách các mảng kinh doanh chuyên biệt tại Khối KHCN trong việc xây dựng các sản phẩm, giải pháp, chương trình thúc đẩy bán hàng hỗ trợ các ĐVKD nâng cao hiệu suất bán các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN.

o)   Đầu mối phối hợp với các Phòng/Trung tâm tại Khối KHCN để giải quyết các vướng mắc của các ĐVKD liên quan đến các cơ chế, chính sách thúc đẩy bán đối với toàn bộ các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN trong từng thời kỳ.

p)   Đầu mối phối hợp với các Khối/Phòng/Trung tâm liên quan tại Hội sở trong việc đào tạo/hướng dẫn công tác triển khai các giải pháp thúc đẩy bán các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN tại các ĐVKD thuộc khu vực HCM.

      3. Quản lý và phát triển nhân viên:

a) Quản lý, phân công công việc, giám sát CBNV dưới quyền thực hiện công việc được giao.

b) Đào tạo, tạo động lực và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV dưới quyền.

       4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Khối KHCN phân công.

Job Requirement

1. Bằng cấp.

- Tốt nghiệp Đại học từ bằng Khá trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng anh thành thạo

2: Kiến thức

- Am hiểu nền kinh tế, xã hội, văn hóa các vùng miền tại Việt Nam

- Am hiểu sâu về hoạt động ngành tài chính - ngân hàng

- Am hiểu về các quy định của Pháp luật về các nghiệp vụ liên quan đến công tác huy động, thanh toán, tín dụng, chuyển tiền, bảo hiểm,…

- Hiểu biết sâu về các loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm cung cấp cho KHCN tại thị trường Việt nam

3. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kinh doanh tại Chi nhánh/HO các TCTD (tối thiểu từ chức danh Trưởng phòng trở lên)

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp tại Ngân hàng

4. Kỹ năng

- Khả năng đào tạo/thuyết trình/tổ chức triển khai chương trình/định hướng đám đông tốt

- Khả năng thương lượng và đàm phán tốt

- Kỹ năng lãnh đạo (truyền nhiệt huyết cho cấp dưới, kỷ luật), quản lý nhân sự tốt

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc logic, hiệu quả

- Kỹ năng nghiên cứu, đào tạo, khả năng tư duy sâu, rộng mang tính hệ thống

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Ứng Tuyển:

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel tại góc trên bên phải jobsite.
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Khối​ KHCN - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên.

Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn  với tiêu đề thư như sau: Khối​ KHCN - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên.

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

 • Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại, thi nghiệp vụ,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn 

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.