Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

HO - Văn phòng chuyển đổi - Chuyên gia Quản lý chất lượng và năng suất

HO

Work Location
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Banking
Deadline to Apply 21/08/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:

+ Thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân tại nghị định 13/2023/NĐ-CP,
chi tiết tại đây
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đầu mối phối hợp xây dựng các cam kết tuân thủ chất lượng, dịch vụ (SLAs) tại từng Đơn vị, Phòng ban,
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai khảo sát, theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) tại các đơn vị,
 • Tổng hợp báo cáo, đánh giá việc tuân thủ, tham mưu với các cấp lãnh đạo các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động,
 • Triển khai các mô hình, hệ thống, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý Chất lượng, hiệu quả trên toàn Ngân hàng theo sự phân công (TAT, FTR...)
 • Tổ chức truyền thông, đào tạo các phương pháp, công cụ quản lý & cải tiến năng suất liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng,
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Kiểm toán
 • Tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của vai trò, Trung cấp bậc 4 theo khung yêu cầu của Ngân hàng
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Tài chính và lĩnh vực SLA/KPIs.
 • Am hiểu về đánh giá cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)/ đo lường hiệu quả công việc (KPI)
 • Nắm vững các khái niệm/tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng (TAT, SLA, FTR,...)
 • Am hiểu sâu các mô hình, phương pháp, công cụ trong quản lý và cải tiến chất lượng tiên tiến trên thế giới (DMAIC, SPC Tool, các kỹ thuật thống kê, ...)

People also viewed

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.