Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - CVCC Quản lý rủi ro môi trường và xã hội

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham mưu cho Ban lãnh đjao Ngân hàng triển khai công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội tại Ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ
 • Tư vấn cho các Đơn vị liên quan tại Ngân hàng việc đánh giá rủi ro các dự án/chương trình có liên quan đến môi trường và xã hội theo chức năng, nhiệm vụ
 • Rà soát/đánh giá cho ý kiến các vấn đề rủi ro đối với các Chính sách, quy định, quy trình và các hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội
 • Tổng hợp, theo dõi các rủi ro E&S phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng.
 • Thực hiện cung cấp, công bố thông tin và báo cáo phát triển bền vững tại Ngân hàng
 • Tham gia làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác bên ngoài về E&S theo quy định của Ngân hàng
 • Tham gia các dự án phát triển bền vững, chương trình tài trợ dự án xanh các nội dung liên quan đến E&S

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản lý rủi ro, Kiểm toán
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực TCNH;
 • Có hiểu biết về nghiệp vụ/quy trình triển khai nghiệp vụ/sản phẩm của Ngân hàng
 • Có hiểu biết về cách đánh giá các dự án có ảnh hưởng đến môi trường và xã hội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai công tác Quản lý rủi ro môi trường và xã hội
 • Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và dự báo.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: PC&QLRR_CVCC E&S_Họ và tên ứng viên
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: PC&QLRR_CVCC E&S_Họ và tên ứng viên
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

 • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lptbank.com.vn 

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.