Welcome To Talentnetwork

Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank

Gia nhập nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPBank sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Gia nhập đội ngũ ứng viên tiềm năng LPB ngay hôm nay!

HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên QLRR hệ thống CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 20 Years
Salary Negotiable
Nghiệp vụ Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Nhập thông tin ứng viên theo mẫu của LPBank. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của LPBank (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Rà soát/đánh giá cho ý kiến các vấn đề rủi ro đối với Chính sách, quy định, quy trình và các hướng dẫn liên quan đến quản lý hệ thống CNTT và dữ liệu.

- Thực hiện các chương trình đánh giá độc lập để nhận diện các nguy cơ phát sinh rủi ro liên quan đến hệ thống CNTT và dữ liệu, đo lường rủi ro trên cơ sở ước tính tổn thất khi xảy ra rủi ro đối với hoạt động kinh doanh;

- Thu thập và phân tích, đánh giá các sự kiện RRHĐ phát sinh liên quan đến hệ thống CNTT và ứng dụng công nghệ. Thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo xử lý sự cố ANTT/sự cố hệ thống CNTT và đề xuất các biện pháp cải tiến/cải thiện rủi ro hệ thống CNTT/dữ liệu;

- Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đối với các quy trình, sản phẩm, dự án mới ... của Ngân hàng liên quan đến hệ thống CNTT/dữ liệu;

- Thực hiện rà soát và đánh giá độc lập và đưa các khuyến nghị về khả năng duy trì hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống CNTT;

- Tham gia một số dự án giảm thiểu rủi ro hệ thống CNTT, rủi ro an ninh thông tin.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản lý rủi ro, An ninh bảo mật thông tin hoặc các ngành tương đương;

- Hiểu biết về các nghiệp vụ/quy trình triển khai nghiệp vụ/sản phẩm của Ngân hàng;

- Nắm vững kiến thức về CNTT/QLRR/An ninh, bảo mật thông tin;

- Đối với chức danh Chuyên viên cao cấp quản lý rủi ro hệ thống CNTT: có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực QLRR hệ thống CNTT/an toàn thông tin/quản lý tuân thủ CNTT của Ngân hàng;

- Đối với chức danh Chuyên viên quản lý rủi ro hệ thống CNTT: Có tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực QLRR hoạt động/QLRR hệ thống CNTT/Kiểm toán CNTT/Quản lý chất lượng CNTT hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Có các chứng chỉ quốc tế về CNTT/An toàn thông tin như ISO 27001 Lead Auditor, ISO 9001 Lead Auditor, CISA, CISM, CISSP, CEH, ITIL,  ... là lợi thế.

People also viewed

LPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.